ARAŞTIRMALAR

CEF bünyesinde finansal iktisat alanında nitelikli araştırma çıktıları üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Araştırma raporlarına, öğretim görevlilerinin akademik dergilerde yayınlanan araştırmalarına, çalışma makalelerine ve düzenli olarak güncellenecek araştırma verilerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Raporlar

24 Haziran 2019
Borsa İstanbul’da Likidite ve Pay Getirileri

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da işlem gören paylar için çeşitli likidite ölçütleri hesaplamakta ve bu ölçütlerle gelecekteki pay getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

20 Mayıs 2019
Özel Sektör Borçlanma Araçları

Bu araştırma raporu, Türkiye’deki özel sektör borçlanma araçları piyasasının genel görünümünü sunmakta ve bu araçların ihracının pay piyasası üzerindeki etkilerini incelemektedir. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

8 Mayıs 2019
Türkiye Piyasasında Pay Getirisi Anomalileri

Bu araştırma raporu, uluslararası piyasalarda belgelenmiş 15 pay getirisi anomalisini Türkiye bağlamında incelemekte ve çeşitli firma özellikleri ile beklenen pay getirileri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

10 Mayıs 2018
Türkiye’de Optimal Portföy Ağırlıklarının Tarihsel Değişimi

Bu araştırma raporu, dört farklı yatırım aracının Türkiyeli yatırımcıların optimal portföylerinde edindikleri ağırlıkların tarihsel değişimini incelemektedir. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

14 Temmuz 2017
Ülke Pay Endekslerinin Tarihsel Performans Analizi

Bu araştırma raporu, çeşitli ülke pay endekslerinin göreceli performanslarını farklı risk ölçütleri ve örneklem dönemleri kullanarak incelemektedir. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

1 Haziran 2017
Birleşme ve Devirler Türk Alıcı ve Hedef Şirketler için Ekonomik Değer Yaratıyor mu?

Bu araştırma raporu, alıcı veya satıcı olarak bir birleşme veya devir işlemi gerçekleştirmiş halka açık Türk şirketlerin işlem sonrası dönemde hisse senedi performansını incelemektedir. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

16 Şubat 2017
Türkiye’deki Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Performans Analizi

Bu araştırma raporu, çeşitli genel ve sektörel BIST pay endeksleri ile ABD doları, avro, altın ve S&P 500 endeksi gibi alternatif yatırımların riske göre düzeltilmiş performanslarını karşılaştırmaktadır. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.