MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU  1. SAĞLAYICI BİLGİLERİ


SAĞLAYICI: Sabtek Sanat Bilim Teknoloji Eğitim ve Kültür Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.


Adres: Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla İstanbul

Telefon:

E-mail:

Fax:

MERSIS Numarası:2. AMAÇ ve SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ


İşbu Ön Bilgilendirme, ALICI’nın SAĞLAYICI’ya ait _______________ web sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda bahsi geçen nitelikleri haiz ve sözleşmede hizmet satış bedeli/fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Alıcının bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

İşbu kısımda, Alıcının siparişini verdiği hizmetin nitelikleri satış bedeli/ fiyatı, ödeme şekli, hizmetin ifa koşulları açıklanmaktadır.


Hizmet Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Toplam :Ödeme Şekli ve Planı

:

____________


İfa Adresi

:

________________________

 

Hizmeti Alan Kişi

:

____________


Fatura Adresi

:

____________

 

İfa Tarihi

:

____________

 

Seçmiş olduğunuz hizmet, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. Maddesine uygun olarak yukarıda belirtilen tarihte ve adreste ifa edilecektir. 

SAĞLAYICI, 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.


3. CAYMA HAKKI


3.1 ALICI, 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin  sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

3.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SAĞLAYICI’ya iş bu Ön Bilgilendirme Formu’nun “Sağlayıcı Bilgileri” başlıklı 1. maddesinde belirtilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri  kapsamında olmaması ve SAĞLAYICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.


3.3 Aşağıdaki durumlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, bu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
4. UYUŞMAZLIK KONUSUNDA BAŞVURULARIN YAPILABİLECEĞİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ


ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu parasal sınırları aşan durumlarda ALICI'nın ve SAĞLAYICI'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine yapabilir.5. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra geçerli hale gelecektir.