İŞ ORTAKLIĞI
Silver Sponsorlar (20.000 USD)
 • CEF Silver üyeliğine kabul edilirler (CEF tarafından üretilecek araştırma raporlarına halka açıklanmadan 1 hafta önce erişim hakkına sahip olurlar.)

 • CEF tarafından düzenlenecek seminer serileri, atölyeler ve diğer etkinliklere davet edilirler (1 kişi)

 • Firmanın 2 üst düzey yöneticisine 2 adet sertifika eğitimi için ücretsiz katılım hakkı verilir ( Toplam maksimum 96 saatlik eğitim)

 • CEF’in düzenleyeceği konferansa 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir

 • Yapılacak konferansta 1 adet küçük stand (6 m2) hakkı verilir

 • CEF web sayfasında, basılı tanıtım malzemelerinde ve flamalarında isimleri belirtilir

Diamond Sponsorlar (50.000 USD)
 • CEF tarafından düzenlenecek seminer serileri, atölye ve diğer etkinliklere davet edilirler (6 kişi)

 • CEF Diamond üyeliğine kabul edilirler (CEF tarafından üretilen araştırma raporlarına, datalara ve endekse halka açıklanmadan 1 hafta önce erişim hakkına sahip olurlar.)

 • CEF tarafından sponsorlara özel düzenlenecek etkinliklere davet edilirler

 • Firmanın 4 üst düzey yöneticisine 2 adet sertifika eğitimi için ücretsiz katılım hakkı verilir. (Toplam maksimum 192 saatlik eğitim)

 • CEF’in düzenleyeceği konferansa 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir

 • Yapılacak konferansta 1 adet büyük stand (15 m2) hakkı verilir

 • CEF web sayfasında, basılı tanıtım malzemelerinde ve flamalarda isimleri belirtilir

 • Afişler ve sahne tasarımlarında isimleri belirtilir

 • Yapılacak ilk lansman kongresinin yerel sektör panelinde firmanın üst düzey (CEO/CFO) bir yöneticisine panelist olma hakkı verilir

 • Diamond üyenin, belirleyeceği müşterilerine, sertifika eğitimi ve kongre katılımında %10 indirim uygulanır.

 • Tüm CEF etkinliklerinde Protokol koltuk sahibi olurlar

** Tüm sponsorluk paketlerinde 3 yıllık süreklilik esas alınmaktadır.