EĞİTMENLERİMİZ
Prof. Dr. EVRİM AKDOĞU

Prof. Dr. EVRİM AKDOĞU

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Evrim Akdoğu, 1997 yılında Linfield College’den matematik ve uluslararası işletme alanlarında çift ana dal yaparak lisans derecesini, 2003 yılında ise Washington University of St. Louis’ten finans alanında doktora derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra A.B.D.’deki Southern Methodist Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. 2008 yılında kariyerine Türkiye’de devam etme kararı alarak Koç Üniversitesi’nde göreve başlamış olup, 2012 yılından itibaren ise Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Finansın temelleri ve kurumsal finans konularında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir.

Prof. Dr. Akdoğu’nun kurumsal finans, şirket satın alma ve birleşmeleri ile şirket yatırımları konularında teorik ve ampirik makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Makaleleri finans alanının en saygın uluslararası dergilerinden olan Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance ve Journal of Corporate Finance dergilerinde yayımlanmıştır.

Prof. Dr. YİĞİT ATILGAN

Prof. Dr. YİĞİT ATILGAN

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Yiğit Atılgan işletme alanında lisans derecesini 2003’te Boğaziçi Üniversitesi’nden, finans alanında yüksek lisans derecesini 2005’te University of Rochester'dan, finans alanında doktora derecesini ise 2010'da City University of New York'tan almaya hak kazandı. Aynı sene Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde göreve başladı. 2015 yılında Doçent, 2021 yılında ise Profesör unvanlarını kazandı.

Prof. Dr. Yiğit Atılgan'ın araştırma alanları arasında pay getirilerinin belirleyicileri, türev piyasaları, sabit getirili menkul kıymetler ve gelişmekte olan ülkelerde varlık fiyatlama bulunmaktadır. Çalışmaları başta Journal of Financial Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Banking and Finance ve Journal of Business & Economic Statistics olmak üzere çeşitli akademik dergilerde yayınlanmıştır. Serbest fonların riskleri ve getirilerine dair Academic Press (Elsevier) tarafından yayınlanan bir kitabın da ortak yazarıdır.

Prof. Dr. Yiğit Atılgan yatırımlar, portföy teorisi, türev ürünler, sabit getirili varlık analizi ve şirket değerleme üzerine lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde dersler vermektedir. Aynı zamanda CFA unvanına sahiptir.

Prof. Dr. ASWATH DAMODARAN

Prof. Dr. ASWATH DAMODARAN

Finans Profesörü, New York Üniversitesi Stern School of Business Kerschner Ailesi Finans Kürsü Başkanı

Aswath Damodaran, New York Üniversitesi Stern School of Business’te Kerschner Ailesi Finans Kürsü Başkanı'dır. Üniversitenin MBA programında kurumsal finansman ve değerleme dersleri vermektedir. MBA ve doktora derecelerini, Los Angeles’ta yer alan University of California’da tamamlamıştır. Prof. Damodaran’ın araştırma alanları arasında değerleme, portföy yönetimi ve uygulamalı kurumsal finansman yer almaktadır. Makaleleri Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Finance, Journal of Financial Economics ve Review of Financial Studies dergilerinde yayımlanmıştır.

Prof. Damodaran’ın değerleme üzerine dört adet (Damodaran on Valuation, Investment Valuation, The Dark Side of Valuation, The Little Book of Valuation), kurumsal finansman üzerine ise iki adet (Corporate Finance: Theory and Practice, Applied Corporate Finance: A User’s Manual) kitabı bulunmaktadır. Peter Bernstein ile birlikte yatırım yönetimi üzerine bir kitabın (Investment Management) ortak editörlüğünü yapmış olup, yatırım felsefeleri üzerine (Investment Philosophies) ve “kaçırılmayacak” yatırım stratejileri üzerine (Investment Philosophies) de birer kitabı mevcuttur. Risk ile değer arasındaki ilişki üzerine yazdığı ve risk yönetiminin değere olan etkisine genel bir çerçeveden bakan Strategic Risk Taking isimli bir kitabı da bulunmaktadır.

Prof. Damodaran, 1984 ile 1986 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu University of California, Berkeley’de Earl Cheit Üstün Öğretim Ödülü’nü almıştır (1985). 1986 yılından itibaren NYU’da çalışmaktadır ve son sınıf öğrencileri tarafından verilen Stern School of Business Öğretimde Mükemmeliyet Ödülü’nü 1988, 1991, 1992, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009 ve 2013 yıllarında kazanmış, üniversite genelinde verilen Seçkin Öğretim Ödülü’ne layık görülen en genç öğretim üyesi olmuştur (1990). 1994 yılında Business Week Dergisi tarafından ABD’deki en iyi on iki işletme profesöründen biri olarak sıralanmış ve yine aynı dergi tarafından 2011 yılında MBA öğrencileri arasında yapılan bir anket sonucunda, ABD genelindeki en popüler işletme profesörü seçilmiştir. 2012 yılında Poets and Quants sitesi tarafından dünyanın en iyi on işletme profesöründen biri olarak seçilmiş, aynı yıl Musings on Markets başlıklı blogu Times of London tarafından dünyanın en iyi on borsa blogu arasında gösterilmiştir.

Prof. Dr. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Prof. Dr. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Finans Kürsü Başkanı, Sabancı Üniversitesi

Özgür Demirtaş Ankara’da dünyaya geldi. Üniversite yerleştirme sınavlarında Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer alarak, 1998’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Boston College’daki çalışmalarını 2003’te tamamlayarak 27 yaşında finans alanında doktorasını kazandı. Aynı sene, Baruch College City University of New York’ta Yardımcı Doçent pozisyonunda göreve başladı. “Öğretim alanında”, 2003 yılında Finans bölümü içerisinde, 2004 yılında ise İşletme Fakültesi’nde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası”na layık görüldü. Aynı zamanda New York University (NYU) Stern School of Business’ta en yüksek öğretim değerlendirmelerini aldı. 2007 yılında doçent unvanını kazanarak City University of New York’ta kalıcı bir akademik pozisyon elde etti. 2010 yılında, öğretim alanında, ABD, İngiltere, Kanada ve İskoçya’da 1 milyon profesör arasında yapılan 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Management Science, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance ve Journal of Business & Economic Statistics) yayımlandı. 35’in üzerinde akademik yayın yaptı. Aynı zamanda özel yatırım fonları hakkındaki kitabı Academic Press tarafından basıldı. 2004 yılından başlamak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi. 2012 yılı Eylül ayında ABD’deki kalıcı pozisyonunu terk ederek, Sabancı Üniversitesi’ne Finans Kürsü Başkanı olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalar ile Marie-Curie Avrupa Araştırma Fonu’nu kazandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance) Kurucu Başkanlığı, Türkiye’nin önde gelen bankalarından Akbank’ın Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye’nin ilk finansal okuryazarlık derneği FODER’in Kurucu Yönetim Kurulu üyeliklerini üstlenmiştir. Birçok büyük şirket ve holding için danışmanlık yapmaktadır. Türkiye, ABD ve Avrupa’da onursal konuşmacı olarak etkinliklere ve panelist olarak düşünce kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaktadır. Aynı zamanda başta biyoteknoloji sektörü olmak üzere birçok sektörde melek yatırımcıdır.

CRISTINA DOLAN

CRISTINA DOLAN

Kurucu/CEO, InsideChains

Cristina Dolan ABD’li bir iş kadını, mühendis, internet öncüsü, blockchain girişimcisi, yazar ve MIT Media Lab mezunudur. Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişimde Şeffaflık ve Döngüsel Ekonomi başlıklı kitabı kısa bir süre önce tüm dünyada yayımlanmıştır.

Dolan, şu an önde gelen bir siber güvenlik firmasında Küresel İşbirlikleri Başkanı görevini yürütmekte, bazı belli başlı teknoloji şirketlerine danışmanlık ve direktörlük hizmeti vermektedir. Bir girişimci olarak, değer odaklı sağlık hizmetleri sunan Additum dahil olmak üzere, blockchain teknolojileri ve veri analizine odaklanan çeşitli şirketlerin kuruculuğunu ya da ortak kuruculuğunu üstlenmiştir. Kurumsal bir finansal işlem platformunda veriye yönelik ürün yönetimi alanında on yıl kadar yöneticilik yaptıktan sonra finansal teknolojiler, açık bankacılık, sigorta teknolojileri ve siber güvenlik odaklı çeşitli firmaların ortak kurucusu olmuştur. Başarılı bir halka arzın ardından en büyük onuncu internet hizmet sağlayıcısı olan ve Earthlink tarafından satın alınan OneMain.com’un kurucu ortaklarından da biridir. İnternetin ilk günlerinde Hearst HomeArts ve Disney’in kurucu ekiplerinde teknoloji yöneticiliği yapmıştır. IBM ve Oracle’daki yönetici pozisyonlarına ek olarak risk sermayesi destekli Wordstream’de CEO görevini yürütmüştür. “Hayal Et. Kodla. Kazan.” (Dream it. Code it. Win it.) adıyla Ekim 2013’te başlattığı, öğrencileri bilgisayar bilimi ve mühendisliğe teşvik etme amacı güden girişimi birçok prestijli ödüle layık görülmüş ve “Çözmen Yeter” (Just Solve It) başlıklı TED Talk sunumunun konusu olmuştur.

Dr. MAHFİ EĞİLMEZ

Dr. MAHFİ EĞİLMEZ

Öğretim Üyesi, Altınbaş Üniversitesi

Dr. Eğilmez, iktisat ve maliye lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, doktorasını kamu maliyesi alanında Gazi Üniversitesi’nde tamamladı.

Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettişi, Hazine Müsteşarlığı’nda Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Türkiye adına guvernörlüğü görevini üstlendi. Hazine Müsteşarı iken kamu kesiminden ayrıldı ve özel kesime geçti. Çeşitli finans kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde bulundu; Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde köşe yazıları yazdı, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi, CNBCe ve NTV televizyonlarında düzenli ekonomi yorumları yaptı.

Halen Altınbaş Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Eğilmez'in yayımlanmış 20 kitabı ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. DORUK GÜNAYDIN

Doç. Dr. DORUK GÜNAYDIN

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Doruk Günaydın 2009 yılında Sabancı Üniversitesi’nden elektronik mühendisliği ananında lisans derecesini, 2010 yılında Boston University’den matematiksel finans alanında yüksek lisans derecesini, 2016 yılında ise Sabancı Üniversitesi’nden finans alanında doktora derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra aynı sene Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde göreve başlamıştır. 2023 senesinde Doçent unvanını kazanmıştır.

Doç. Dr. Doruk Günaydın’ın araştırma alanları arasında uluslararası piyasalarda varlık fiyatlama, pay senedi getirilerinin belirleyicileri, hanehalkı finansı ve aşağı yönlü risklerin getirilere etkileri bulunmaktadır. Makaleleri aralarında finans alanında saygın uluslararası dergilerden olan Journal of Financial Economics, Journal of Portfolio Management, Journal of International Money and Finance gibi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Doruk Günaydın, Sabancı Üniversitesi’ne katıldığı 2016 yılından itibaren yatırımlar, sabit getirili varlık analizi, portföy teorisi, finansal yönetim ve şirket değerleme konularında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir.

Dr. İMRAN EMRE KARAGÖZLÜ

Dr. İMRAN EMRE KARAGÖZLÜ

Coca-Cola İçecek-Grup Hazine Müdürü

Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Dr. İmran Emre Karagözlü, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2016 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Politikası programında doktora derecesi almıştır. 2017-2021 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Muhasebe ve Finansal Yönetim, Mikroiktisat ve İktisada Giriş dersleri vermiştir. 2003 yılından bu yana profesyonel hayatta finansal raporlama ve hazine bölümlerinde yöneticilik yapmaktadır. Halen Coca-Cola İçecek şirketinde Grup Hazine Müdürü olarak çalışmakta ve Kurumsal Hazine Yöneticiliği Derneği’nde Kurucu Yönetim Kurulu üyesi görevini devam ettirmektedir.

ATTİLA KÖKSAL

ATTİLA KÖKSAL

CFA

Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlayan Attila Köksal, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1985 yılında Philadelphia Drexel Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır.

Yatırım bankacılığı kariyerine Princeton’da Center for International Financial Research Inc. de başlayan Köksal, sırasıyla Saudi American Bank, Tacirler Menkul Değerler, İnter Yatırım, İnter Portföy ve Demir Yatırım’da yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2002-2020 arası Ünlü Menkul Değerler'de Genel Müdürlük ve ardından yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Köksal, 2011-2014 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, çeşitli dönemlerde Borsa İstanbul, VOB A.Ş. ve CFA Institute'da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Köksal, halihazırda Turkish Bank’ın bir iştiraki olan Turkish Dijital Teknolojiler A.Ş.’de, Türk Sigorta’da ve WWF Türkiye’de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmakta olup, Nisan 2019 tarihinden beri Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin (FODER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi’nde Davranışsal Finans dersleri vermekte olan olan Köksal’ın, yazar arkadaşları ile birlikte kaleme aldığı ‘Geleceğe Yatırım’ serisi altında ‘Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri’ ve ‘Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri’ adlı iki kitabı bulunmaktadır. Son kitabı ‘Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar’, tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptığımız hataları, bunların yaşamlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkileri azaltmak için yapılması gerekenleri kapsamaktadır.

Prof. Dr. ŞERİF AZİZ ŞİMŞİR

Prof. Dr. ŞERİF AZİZ ŞİMŞİR

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Şerif Aziz Şimşir, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 2002 yılında ise Sabancı Üniversitesi’nden Ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını, finansal ekonomi alanında Cornell University’de tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. 2009 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde kurumsal finans, şirket değerleme, şirket satın alma ve birleşmeleri, istatistik, ekonometri ve mikroekonomi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler vermektedir.

Prof. Dr. Şimşir’in kurumsal finans, kurumsal yönetim, şirket satın alma ve birleşmeleri, şirket değerlemesi, sermaye piyasaları ve davranışsal finans konularında uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Projeleri, Avrupa Birliği tarafından verilen Marie Curie Reintegration Grant ve TÜBİTAK tarafından verilen 1001 Araştırma Programları tarafından desteklenmiştir. Akademik dergilerde hakemlik ve panelist olarak görev yapmaya devam etmektedir.