EĞİTMENLERİMİZ
Doç. Dr. EVRİM AKDOĞU

Doç. Dr. EVRİM AKDOĞU

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Evrim Akdoğu, 1997 yılında Linfield College’den matematik ve uluslararası işletme alanlarında çift ana dal yaparak lisans derecesini, 2003 yılında ise Washington University of St. Louis’ten finans alanında doktora derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra A.B.D.’deki Southern Methodist Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. 2008 yılında kariyerine Türkiye’de devam etme kararı alarak Koç Üniversitesi’nde göreve başlamış olup, 2012 yılından itibaren ise Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Finansın temelleri ve kurumsal finans konularında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir.

Dr. Akdoğu’nun kurumsal finans, şirket satın alma ve birleşmeleri ile şirket yatırımları konularında teorik ve ampirik makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Makaleleri finans alanının en saygın uluslararası dergilerinden olan Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance ve Journal of Corporate Finance dergilerinde yayımlanmıştır.

Doç. Dr. YİĞİT ATILGAN

Doç. Dr. YİĞİT ATILGAN

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Yiğit Atılgan işletme alanında Lisans derecesini 2003’te Boğaziçi Üniversitesi’nden, finans alanında Yüksek Lisans derecesini 2005’te University of Rochester'dan, finans alanında Doktora derecesini ise 2010'da City University of New York'tan almaya hak kazandı. Aynı sene Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2015 yılında Doçent Doktor unvanını kazandı.

Doç. Dr. Yiğit Atılgan'ın araştırma alanları arasında pay senedi getirilerinin belirleyicileri, türev piyasaları, sabit getirili menkul kıymetler ve gelişmekte olan ülkelerde varlık fiyatlama bulunmaktadır. Çalışmaları başta Journal of Banking and Finance, Journal of Money, Credit and Banking ve Journal of Business & Economic Statistics olmak üzere çeşitli prestijli akademik dergilerde yer almıştır. Serbest fonların riskleri ve getirilerine dair Academic Press (Elsevier) tarafından yayınlanan bir kitabın da ortak yazarıdır.

Doç. Dr. Yiğit Atılgan yatırımlar, portföy teorisi, sabit getirili varlık analizi, finansal yönetim ve şirket değerleme üzerine lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde dersler vermektedir. Aynı zamanda CFA unvanına sahiptir.

Prof. Dr. ASWATH DAMODARAN

Prof. Dr. ASWATH DAMODARAN

Finans Profesörü, New York Üniversitesi Stern School of Business Kerschner Ailesi Finans Kürsü Başkanı

Aswath Damodaran, New York Üniversitesi Stern School of Business’te Kerschner Ailesi Finans Kürsü Başkanı'dır. Üniversitenin MBA programında kurumsal finansman ve değerleme dersleri vermektedir. MBA ve doktora derecelerini, Los Angeles’ta yer alan University of California’da tamamlamıştır. Prof. Damodaran’ın araştırma alanları arasında değerleme, portföy yönetimi ve uygulamalı kurumsal finansman yer almaktadır. Makaleleri Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Finance, Journal of Financial Economics ve Review of Financial Studies dergilerinde yayımlanmıştır.

Prof. Damodaran’ın değerleme üzerine dört adet (Damodaran on Valuation, Investment Valuation, The Dark Side of Valuation, The Little Book of Valuation), kurumsal finansman üzerine ise iki adet (Corporate Finance: Theory and Practice, Applied Corporate Finance: A User’s Manual) kitabı bulunmaktadır. Peter Bernstein ile birlikte yatırım yönetimi üzerine bir kitabın (Investment Management) ortak editörlüğünü yapmış olup, yatırım felsefeleri üzerine (Investment Philosophies) ve “kaçırılmayacak” yatırım stratejileri üzerine (Investment Philosophies) de birer kitabı mevcuttur. Risk ile değer arasındaki ilişki üzerine yazdığı ve risk yönetiminin değere olan etkisine genel bir çerçeveden bakan Strategic Risk Taking isimli bir kitabı da bulunmaktadır.

Prof. Damodaran, 1984 ile 1986 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu University of California, Berkeley’de Earl Cheit Üstün Öğretim Ödülü’nü almıştır (1985). 1986 yılından itibaren NYU’da çalışmaktadır ve son sınıf öğrencileri tarafından verilen Stern School of Business Öğretimde Mükemmeliyet Ödülü’nü 1988, 1991, 1992, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009 ve 2013 yıllarında kazanmış, üniversite genelinde verilen Seçkin Öğretim Ödülü’ne layık görülen en genç öğretim üyesi olmuştur (1990). 1994 yılında Business Week Dergisi tarafından ABD’deki en iyi on iki işletme profesöründen biri olarak sıralanmış ve yine aynı dergi tarafından 2011 yılında MBA öğrencileri arasında yapılan bir anket sonucunda, ABD genelindeki en popüler işletme profesörü seçilmiştir. 2012 yılında Poets and Quants sitesi tarafından dünyanın en iyi on işletme profesöründen biri olarak seçilmiş, aynı yıl Musings on Markets başlıklı blogu Times of London tarafından dünyanın en iyi on borsa blogu arasında gösterilmiştir.

Prof. Dr. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Prof. Dr. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Finans Kürsü Başkanı, Sabancı Üniversitesi

Özgür Demirtaş Ankara’da dünyaya geldi. Üniversite yerleştirme sınavlarında Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer alarak, 1998’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Boston College’daki çalışmalarını 2003’te tamamlayarak 27 yaşında finans alanında doktorasını kazandı. Aynı sene, Baruch College City University of New York’ta Yardımcı Doçent pozisyonunda göreve başladı. “Öğretim alanında”, 2003 yılında Finans bölümü içerisinde, 2004 yılında ise İşletme Fakültesi’nde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası”na layık görüldü. Aynı zamanda New York University (NYU) Stern School of Business’ta en yüksek öğretim değerlendirmelerini aldı. 2007 yılında doçent unvanını kazanarak City University of New York’ta kalıcı bir akademik pozisyon elde etti. 2010 yılında, öğretim alanında, ABD, İngiltere, Kanada ve İskoçya’da 1 milyon profesör arasında yapılan 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Management Science, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance ve Journal of Business & Economic Statistics) yayımlandı. 35’in üzerinde akademik yayın yaptı. Aynı zamanda özel yatırım fonları hakkındaki kitabı Academic Press tarafından basıldı. 2004 yılından başlamak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi. 2012 yılı Eylül ayında ABD’deki kalıcı pozisyonunu terk ederek, Sabancı Üniversitesi’ne Finans Kürsü Başkanı olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalar ile Marie-Curie Avrupa Araştırma Fonu’nu kazandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance) Kurucu Başkanlığı, Türkiye’nin önde gelen bankalarından Akbank’ın Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye’nin ilk finansal okuryazarlık derneği FODER’in Kurucu Yönetim Kurulu üyeliklerini üstlenmiştir. Birçok büyük şirket ve holding için danışmanlık yapmaktadır. Türkiye, ABD ve Avrupa’da onursal konuşmacı olarak etkinliklere ve panelist olarak düşünce kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaktadır. Aynı zamanda başta biyoteknoloji sektörü olmak üzere birçok sektörde melek yatırımcıdır.

Dr. MAHFİ EĞİLMEZ

Dr. MAHFİ EĞİLMEZ

Öğretim Üyesi, Altınbaş Üniversitesi

Dr. Eğilmez, iktisat ve maliye lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, doktorasını kamu maliyesi alanında Gazi Üniversitesi’nde tamamladı.

Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettişi, Hazine Müsteşarlığı’nda Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Türkiye adına guvernörlüğü görevini üstlendi. Hazine Müsteşarı iken kamu kesiminden ayrıldı ve özel kesime geçti. Çeşitli finans kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde bulundu; Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde köşe yazıları yazdı, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi, CNBCe ve NTV televizyonlarında düzenli ekonomi yorumları yaptı.

Halen Altınbaş Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Eğilmez'in yayımlanmış 18 kitabı ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. ŞERİF AZİZ ŞİMŞİR

Doç. Dr. ŞERİF AZİZ ŞİMŞİR

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Şerif Aziz Şimşir, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 2002 yılında ise Sabancı Üniversitesi’nden Ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını, finansal ekonomi alanında Cornell University’de tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. 2009 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde kurumsal finans, şirket değerleme, şirket satın alma ve birleşmeleri, istatistik, ekonometri ve mikroekonomi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler vermektedir. 

Dr. Şimşir’in kurumsal finans, kurumsal yönetim, şirket satın alma ve birleşmeleri, şirket değerlemesi ve sermaye piyasaları konularında uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Projeleri, Avrupa Birliği tarafından verilen Marie Curie Reintegration Grant ve TÜBİTAK tarafından verilen 1001 Araştırma Programları tarafından desteklenmiştir. Akademik dergilerde hakemlik ve panelist olarak görev yapmaya devam etmektedir.