ARAŞTIRMALAR

CEF bünyesinde finansal iktisat alanında nitelikli araştırma çıktıları üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Araştırma raporlarına, öğretim görevlilerinin akademik dergilerde yayınlanan araştırmalarına, çalışma makalelerine ve düzenli olarak güncellenecek araştırma verilerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

24.06.2019

Borsa İstanbul’da Likidite ve Pay Getirileri

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da işlem gören paylar için çeşitli likidite ölçütleri hesaplamakta ve bu ölçütlerle gelecekteki pay getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

20.05.2019

Özel Sektör Borçlanma Araçları

Bu araştırma raporu, Türkiye’deki özel sektör borçlanma araçları piyasasının genel görünümünü sunmakta ve bu araçların ihracının pay piyasası üzerindeki etkilerini incelemektedir.

08.05.2019

Türkiye Piyasasında Pay Getirisi Anomalileri

Bu araştırma raporu, uluslararası piyasalarda belgelenmiş 15 pay getirisi anomalisini Türkiye bağlamında incelemekte ve çeşitli firma özellikleri ile beklenen pay getirileri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.

10.05.2018

Türkiye’de Optimal Portföy Ağırlıklarının Tarihsel Değişimi

Bu araştırma raporu, dört farklı yatırım aracının Türkiyeli yatırımcıların optimal portföylerinde edindikleri ağırlıkların tarihsel değişimini incelemektedir.

14.07.2017

Ülke Pay Endekslerinin Tarihsel Performans Analizi

Bu araştırma raporu, çeşitli ülke pay endekslerinin göreceli performanslarını farklı risk ölçütleri ve örneklem dönemleri kullanarak incelemektedir.

01.06.2017

Birleşme ve Devirler, Türk Alıcı ve Hedef Şirketler için Ekonomik Değer Yaratıyor mu?

Bu araştırma raporu, alıcı veya satıcı olarak bir birleşme veya devir işlemi gerçekleştirmiş halka açık Türk şirketlerin işlem sonrası dönemde hisse senedi performansını incelemektedir.

16.02.2017

Türkiye'deki Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Performans Analizi

Bu araştırma raporu, çeşitli genel ve sektörel BIST pay endeksleri ile ABD doları, Euro, altın ve S&P 500 endeksi gibi alternatif yatırımların riske göre düzeltilmiş performanslarını karşılaştırmaktadır.