ARAŞTIRMALAR

CEF bünyesinde finansal iktisat alanında nitelikli araştırma çıktıları üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Araştırma raporlarına, öğretim görevlilerinin akademik dergilerde yayınlanan araştırmalarına, çalışma makalelerine ve düzenli olarak güncellenecek araştırma verilerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

20.08.2023

Türkiye’deki Şirketlerin Karbon Salınımları

Bu araştırma raporu Türkiye’deki firmalar için karbon salınımlarının zaman içerisinde ve sektörler arasında nasıl değiştiğini incelemektedir.

08.07.2023

Türkiye’de Finansal Kapsayıcılık

Bu araştırma raporu, Dünya Bankası’nın Küresel Findex veri tabanına dayanarak, Türkiye’deki finansal erişim, finansal hizmetlerin kullanımı ve finansal sağlığa odaklanmaktadır.

14.06.2023

Dünyada Finansal Kapsayıcılık

Bu araştırma raporu, Dünya Bankası’nın Küresel Findex veri tabanına dayanarak, dünyadaki finansal kapsayıcılık trendlerini özetlemektedir.

11.08.2022

Kripto Paraların Performans Ölçütleri

Bu araştırma raporu, toplam piyasa değeri açısından en büyük kripto paraların performanslarını birbirleriyle ve S&P 500 pay endeksiyle karşılaştırmaktadır.

11.08.2022

Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olan şirketlerin sektörel dağılımlarını, finansal ve yönetimsel özelliklerini ve getiri performanslarını incelemektedir.

01.08.2022

Covid-19 Döneminde Borsa İstanbul Pay Endeksleri

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da işlem gören payları kapsayan çeşitli sektör endekslerinin Covid-19 salgını öncesindeki ve salgın dönemindeki performanslarını incelemektedir.

20.08.2021

Türkiye Pay Piyasalarında Duygudurum Mevsimselliği

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da duygudurumun yüksek ve düşük olduğu dönemlerdeki pay getirilerinin zamansal tekrar ve ters dönüş eğilimleri ile duygudurum betasının pay fiyatlamadaki rolünü incelemektedir.

20.07.2021

Türkiye Bankacılık Sektörünün Yurtdışı İştirakleri

Bu araştırma raporu, Türkiye’deki bankaların yurtdışı iştiraklerinin sayıları, büyüklükleri ve finansal rasyolarında zaman içerisinde gerçekleşen değişimler ile ülkeler bazındaki dağılımlarını incelemektedir.

20.06.2021

Borsa İstanbul’da Piyasa Çarpıklığı, Ortalama Çarpıklık ve Endeks Getirileri

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’daki payların günlük getiri dağılımlarından hesaplanan ortalama çarpıklık ve Borsa İstanbul pay endeksinin günlük getirilerinden hesaplanan piyasa çarpıklık istatistikleri ile gelecekteki endeks getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

25.08.2020

Türkiye Bankacılık Sektöründe Kadın İstihdamı

Bu rapor, Türkiye bankacılık sisteminde kadın istihdam oranlarındaki eğilimleri ve bu oran ile banka performansı ve riski arasındaki ilişkileri incelemektedir.

09.07.2020

Türkiye Piyasalarında Pay Fiyatlama Faktörleri

Bu araştırma raporu, çeşitli pay fiyatlama faktörleri ile Borsa İstanbul’daki pay portföyleri getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

29.06.2020

Borsa İstanbul İlk Halka Arz Piyasa Dinamikleri ve Düşük Fiyatlama

Bu araştırma raporu, 2010 ve 2019 arasındaki bir örneklem döneminde, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen ilk halka arzlar ve ilk günkü fiyatlama dinamiklerini incelemektedir.

24.06.2019

Borsa İstanbul’da Likidite ve Pay Getirileri

Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da işlem gören paylar için çeşitli likidite ölçütleri hesaplamakta ve bu ölçütlerle gelecekteki pay getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

20.05.2019

Özel Sektör Borçlanma Araçları

Bu araştırma raporu, Türkiye’deki özel sektör borçlanma araçları piyasasının genel görünümünü sunmakta ve bu araçların ihracının pay piyasası üzerindeki etkilerini incelemektedir.

08.05.2019

Türkiye Piyasasında Pay Getirisi Anomalileri

Bu araştırma raporu, uluslararası piyasalarda belgelenmiş 15 pay getirisi anomalisini Türkiye bağlamında incelemekte ve çeşitli firma özellikleri ile beklenen pay getirileri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.

10.05.2018

Türkiye’de Optimal Portföy Ağırlıklarının Tarihsel Değişimi

Bu araştırma raporu, dört farklı yatırım aracının Türkiyeli yatırımcıların optimal portföylerinde edindikleri ağırlıkların tarihsel değişimini incelemektedir.

14.07.2017

Ülke Pay Endekslerinin Tarihsel Performans Analizi

Bu araştırma raporu, çeşitli ülke pay endekslerinin göreceli performanslarını farklı risk ölçütleri ve örneklem dönemleri kullanarak incelemektedir.

01.06.2017

Birleşme ve Devirler, Türk Alıcı ve Hedef Şirketler için Ekonomik Değer Yaratıyor mu?

Bu araştırma raporu, alıcı veya satıcı olarak bir birleşme veya devir işlemi gerçekleştirmiş halka açık Türk şirketlerin işlem sonrası dönemde hisse senedi performansını incelemektedir.

16.02.2017

Türkiye'deki Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Performans Analizi

Bu araştırma raporu, çeşitli genel ve sektörel BIST pay endeksleri ile ABD doları, Euro, altın ve S&P 500 endeksi gibi alternatif yatırımların riske göre düzeltilmiş performanslarını karşılaştırmaktadır.