SERMAYE BÜTÇESİ TEMELLERİ - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

KAYIT OLUN
KAYIT OLUN
 • SERMAYE BÜTÇESİ TEMELLERİ - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Bu dört günlük eğitim, sermaye bütçelemesinin temellerine dair özellikle indirgenmiş nakit akışı başlığına odaklanan yoğun bir giriş sunacak.

  Katılımcıların paranın zaman değeri konusuna ve örneklerine hâkim olmaları, finansal tabloları temel seviyede okuyabilmeleri ve MS Excel programına formül yazabilecek seviyede bilgili olmaları gerekmektedir. Ek olarak, çalışan bir Excel versiyonu içeren bir dizüstü bilgisayarı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

  Her şirketin var oluş sebebi, kâr getirici uzun vadeli projeler geliştirmek ve hissedarların sahip olduğu değeri artırmak amacı ile bu projelere yatırım yapmaktır. Finansal teori bir projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığını ve olası yatırımların değer üzerindeki etkisini belirleyecek analitik araçlar sunar. Finansın bu dalına sermaye bütçelemesi ismi verilir. Bu sertifika programının amacı, katılımcılara indirgenmiş nakit akışı değerlemesi tekniğine odaklanarak sermaye bütçelemesinin temellerini tanıtmaktır.

  Programda sermaye bütçelemesi alanında farklı projeler arasında seçim yapmak için kullanılabilecek basit karar verme kurallarını tanıyacağız. Odak noktamız net şimdiki değer olsa da iç verim oranı, geri ödeme süresi ve kârlılık endeksi gibi diğer kuralları da kapsayacağız. Akabinde bu bilgileri gerçek hayatta karşı karşıya gelinebilecek çeşitli projelerde karar vermek üzerine çeşitli uygulamalarda kullanacağız. Son olarak geleceğe dair her zaman bir belirsizlik var olduğundan, bu belirsizliğin proje değerlemesi sürecini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz.

  Programın devamı bizleri risk ve getiri kavramları ile tanıştıracak ve bu kavramlar arasında ilişki kurmaya odaklanacak. Bu ilişkiyi anlamak bir şirketin sermaye maliyetini, diğer bir deyişle bir projeyi fonlamak için gerekli finansmanı sağlama maliyetini hesaplamak için önemli olacak. O ana kadar aktarılmış kavramları kullanma pratiğini geliştiren örnekler üzerine yoğunlaşacağız.

  Bu dört günün sonunda, katılımcılar özellikle indirgenmiş nakit akışı konusuna odaklı bir şekilde sermaye bütçelemesi alanına dair güçlü bir temel edinecek ve akabinde Şirket Değerleme ile Birleşmeler ve Satın Alımlar gibi yüksek seviyedeki dersleri almaya hazır bir hale gelecek.

  Eğitim saat 19:00-22:00 arasında Zoom’da gerçekleştirilecektir.

 • 1. Gün

  Net Şimdiki Değer ve Yatırım Karar Alma Kuralları

  Sermaye Yatırımı Kararları

  2. Gün

  Proje Analizi ve Değerlemesi

  Senaryo ve Hassasiyet Analizleri

  3. Gün

  Risk, Getiri ve Sermaye Maliyeti

  Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

  4. Gün

  Proje Analizi – Örnek(ler)