MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ – ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

KAYIT OLUN
KAYIT OLUN
 • MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ – ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Dört günlük bu eğitimin amacı finans yöneticilerine muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili temel bakış açısını kazandırmaktır. Muhasebe kayıtlarını anlama, finansal raporları daha iyi yorumlayabilme becerilerini geliştirmek ve bu sayede katılımcıların temel analiz becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  İlk gün muhasebe ile ilgili temel kavramlardan bahsedilecek ve tek düzen hesap planı mantığı üzerinde durulacak. Kısa vadeli ve uzun vadeli varlıkların sınıflandırılması ve önemi anlatılacak. Katılımcılar temel muhasebe kayıtlarını örnekler ile işleyecek, bilanço ile gelir tablosunun nasıl oluştuğunu ve mali tabloların arasındaki ilişkiyi öğrenecek. Mali tabloların anlaşılması sonrasında şirketler ve yatırımcılar için mali tabloların önemi konusuna değineceğiz. Özellikle yönetim muhasebesi, işletme sermayesi ve şirketlerdeki bütçe planlama süreçleri konularını çalışacağız. 2023 yılında hayatımıza giren enflasyon muhasebesi ve şirketler üzerindeki etkilerini tartışacağız. Son gün mali tabloları karşılaştırabilmek ve daha standart bir bakış açısı kazandırmak amacıyla finansal rasyolar ve finansal analiz konuları örnek şirketler yardımıyla anlatılacak. Eğitimin her anında güncel örnekler üzerinden ilerleyerek, muhasebe ve finansal tabloların yorumlanmasını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

 • 1. Gün

  Muhasebenin Temel Kavramları (Tahakkuk ve Nakit İşlemler, Maliyet ve Gider)

  Tekdüzen Hesap Planı

  Şirketlerde Muhasebe Sistemi

  Genel Muhasebe

  2. Gün

  Örnek Muhasebe Kayıtları (Verginin Muhasebeleştirilmesi, Amortisman, vb.)

  Yerel ve Uluslararası Finansal Raporlama

  Mali Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akışı

  3. Gün

  Maliyet, Yatırım ve İşletme Sermayesi

  Şirketlerde Bütçe ve Planlama

  Enflasyon Muhasebesi

  4. Gün

  Finansal Rasyolar

  Finansal Analiz

  Örnek Şirket Analizi