FİNANSIN TEMELLERİ - HYBRID EĞİTİM

Kontenjan Dolmuştur
 • FİNANSIN TEMELLERİ - HYBRID EĞİTİM

  1-3-15 Nisan 18:00-22:00 arası Zoom’da, 20 Nisan tarihindeki oturum ise 13:00-17:00 arası Sabancı Center - 4. Levent’te Yapılacaktır.

  Bu dört günlük eğitim, finansın temellerine dair özellikle Yatırımlar başlığına odaklanan yoğun bir giriş sunacak.

  Program paranın zaman değeri konusu ile başlayacak. Şimdiki ve gelecekteki değer operatörlerini kullanmayı ve bileşik getirinin gücünü öğreneceğiz. Sonrasında, anuiteler ve sonsuza kadar devam eden sabit nakit akımları ile devam edeceğiz. Bu tür özel nakit akışlarının şimdiki ve gelecekteki değerlerini hesaplamak varlık değerleme sürecinde gerekli adımlar olacak. Paranın zaman değerine hızlı bir girişten sonra, sabit getirili menkul kıymetleri değerleme başlığına geçeceğiz. Tahvil değerleme süreci yoğun olarak şimdiki değer operatörlerinin kullanımına dayanacak. Tahvil değerleme başlığından sonra ise tahvil değerlerinin vade, faiz oranları ve kupon ödemeleri gibi çeşitli etmenlere hassasiyetini işleyeceğiz.

  Program pay senedi değerlemesi ile devam edecek. Adi ve imtiyazlı pay senetleri arasındaki farklara odaklanılacak ve imtiyazlı pay senetlerinin fiyatlanması üzerinde durulacak. Katılımcılar pay senedi değerlemesine ilişkin olarak sabit büyüme ve normal üstü büyüme modelleri ile tanışacak. Muhasebe değişkenleri kullanılarak şirketlerin kâr payı dağıtma yöntemleri tartışılacak ve beklenen değer ve oynaklık gibi istatistiksel kavramlara odaklanacak. Katılımcılar finansal risk ve getiri arasındaki ilişkiyi öğrenecek.

  Katılımcılar modern portföy teorisi ile tanışacak ve risksiz ve riskli varlıklar arasında sermaye tahsisi tekniklerini öğrenecek. Devamında finansın en önemli başlıklarından biri olan varlık fiyatlama modelleri aracılığı ile iskonto oranı hesaplama yöntemlerine odaklanılacak.

  Bu bölümü proje değerlemesinin temel yapıtaşlarından olan sermaye maliyeti hesaplama başlığı ile tamamlayacağız.

  Programın sonunda ise katılımcıları türev enstrümanlar ile tanıştıracak. Pay senedi opsiyonlarının altı çizilecek ve alım ve satım opsiyonları konuları kapsanacak. Katılımcılar bu pay senedi opsiyonlarının getiri ve kâr fonksiyonlarına dair sonuçlar çıkarmayı öğrenecek. Akabinde, korunmalı satım, korunmalı alım, pergel ve çengel gibi belirli opsiyon stratejileri işlenecek.

  Programın son günü soru-cevap ile tamamlanacak.

  Bu dört günün sonunda, katılımcılar özellikle Yatırımlar konusuna odaklı bir şekilde finans alanına dair güçlü bir temel edinecek ve akabinde Risk Yönetimi, Yatırımlar ve Varlık Fiyatlama gibi yüksek seviyedeki derslere almaya hazır bir hale gelecek.


 • 1. Gün

  Paranın Zaman Değeri

  Tahvil Değerleme

  Tahvil Fiyatı Hassasiyeti

  Arbitraj

  Pay Senedi Değerleme

  Kâr Payı Dağıtı Politikaları

  2. Gün

  Büyüme Fırsatlarının Şimdiki Değeri

  Beklenen Değer

  Oynaklık

  Risk ve Getiri

  Modern Portföy Teorisi

  Portföy Tahsisi

  3. Gün

  Büyüme Fırsatlarının Şimdiki Değeri

  Beklenen Değer

  Temel Türev Enstrümanlar

  Pay Senedi Opsiyonları

  Opsiyonların Getiri ve Kârları

  Opsiyon Stratejilerine Giriş

  4. Gün

  Soru - Cevap