DEĞERLEME: SANAT MI, BİLİM Mİ, SİHİR Mİ? - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

Kontenjan Dolmuştur
 • DEĞERLEME: SANAT MI, BİLİM Mİ, SİHİR Mİ? - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Bu sertifika programının amacı, farklı değerleme yaklaşımlarının temellerini her yaklaşımın kısıtlamalarına ek olarak detaylı uygulamalarıyla birlikte sunmaktır.

  Değerleme ile uğraşan analist sayısı kadar pay senetleri ve işletmeleri değerlemek için kullanılan model bulunmaktadır. Genelde bu modeller arasındaki farklılıklar vurgulanmakta ancak ortak unsurlar göz ardı edilmektedir. Bu dört günlük eğitime, nakit akışları, büyüme oranları ve iskonto oranlarının bulunmasında göz önüne alınması gereken büyük resimden bahsederek, hesaplama meseleleri ve içsel değerlemenin temelleri ile başlayacağım. Değerleme sürecinde karşımıza çıkabilecek hesaplamaya dair soruları görünür kılmak için gerçek şirketleri laboratuvar deneyleri olarak kullanacağım. Değerleme konusunun temellerini sunduktan sonra ise değerlemeye dair cevabı açık kalmış sorulara geçeceğim ve kontrol, sinerji ve çapraz pay gibi unsurların değerlemesinden bahsedeceğim. Bunun akabinde, değerlemenin karanlık yüzü olarak tabir ettiğim konuya, farklı sektörlerden şirketler (maddi olmayan duran varlıklara sahip şirketler, finansal hizmet şirketleri) ve yaşam döngülerinin farklı noktalarında şirketler (küçük ve özel, genç ve büyüyen, olgun ve dönüşen, sıkıntılı ve düşüşe geçen) gibi değerlemesi zor firmaların değerlemesine geçeceğiz. Seminerin son kısmında ise göreceli değerlemede yararlanılan katsayıların doğru ve yanlış kullanımlarından bahsedeceğiz.

  Amaç

  Seminerin amacı farklı değerleme yaklaşımlarının temellerini her yaklaşımın kısıtlamalarına ek olarak detaylı uygulamalarıyla birlikte sunmaktır. Seminerin sonunda katılımcılar aşağıdaki becerileri edinmiş olacaktır:
  • Piyasadaki herhangi bir firmayı (küçük veya büyük, özel veya halka açık) iskontolu nakit akışı (İNA) modeliyle değerlemek
  • Bir firmayı değerleme katsayıları ve kıyaslanabilir firmaları kullanarak değerlemek
  • Değerlemede katsayı kullanımını analiz etmek ve eleştirmek
  • Finansal sıkıntı yaşayan şirketler ve yeni kurulan şirketler gibi “sorunlu” şirketler değerlemek
  • Yeniden yapılandırmanın firma değerine etkisini hesaplamak

  Seminer Akışı
  Seminerin ilk yarısında, iskonto oranları, nakit akışları ve beklenen büyüme değişkenlerinin hesaplanmasında ortaya çıkabilecek sorunlara özel bir vurgu yaparak, iskontolu nakit akışı modelinin temellerini sunacak. Farklı iskontolu nakit akışı modelleri arasındaki tercih yapma ve belli bir firma için doğru modeli seçme meselelerine de değinilecek. Aynı zamanda, iskontolu nakit akışı modelinin temel yapısı üzerinden firma değerini artırma yöntemlerine kapsamlı bir bakış getirilecek. Ek olarak, nakit akışı, iskonto oranı ve büyüme oranına dair pek çok hesaplama sorusuna odaklanılacak. İlk günün sonunda iskontolu nakit akışı modelinde nihai değer kavramına bakılacak, bu değerin nasıl hesaplanılacağı ve bu süreçte yapılan yaygın hatalar işlenecek.

  İkinci yarıda ise, nakit, çapraz pay ve diğer varlıkların nasıl ele alınacağı, kontrol, sinerji ve likidite gibi kavramların nasıl değerleneceği, çalışanlara ve yöneticilere dağıtılan pay senetleri ve opsiyonların değerlerinin nasıl hesaplanacağı gibi  değerlemeye dair cevabı açık kalmış sorular incelenerek başlayacak. Aynı zamanda değerlemesi zor firmalara dair bir tartışma yürütülecek. Eğitimin son kısmı ise göreceli değerleme konusuna ayrılacak. Değerlemede yaygın olarak kullanılan ve kar katsayılarından (Fiyat/Kar, Değer/FVÖK, Değer/FVAÖK) satış katsayılarına (Fiyat/Satışlar) uzanan birçok katsayı tartışılacak ve karşılaştırılacak. Bu katsayılarla iskontolu nakit akışı modelleri arasındaki ilişkiler keşfedilecek ve “kıyaslanabilir” firma kavramı incelenecek. (Kıyaslanabilir firma nedir? Katsayılar hesaplanırken firmalar arasındaki büyüme oranı, risk ve nakit akışı üretebilme becerisi arasındaki farklar nasıl düzeltilir?) Son olarak, katsayıları zaman içerisinde ve farklı piyasalar arasında karşılaştırmanın özgün zorluklarının altı çizilecek.

  Katılımcı Kitlesi
  Bu seminerde sunulan temel değerleme teknikleri ile uygulamalarının karışımı çok geniş ve çeşitli bir kitle için faydalı olacaktır. Seminerden özellikle yararlanabilecek gruplar şunlardır:
  • Kullandıkları katsayılara alternatifler bulmakla ve bunların iskontolu nakit akışı modelleriyle ilişkisi ile ilgilenen araştırma analistleri
  • Firma satın alma planlarına ya da kendi firmalarının değerine yükseltme stratejilerine yönelik olarak değerleme sürecinin detaylarına hakim olmak isteyen kurumsal finans yöneticileri
  • Daha geniş bir değerleme becerisi yelpazesine sahip olmak isteyen şirket satın ve devir alma süreçleriyle içli dışlı analistler
  • Şirket yeniden yapılandırmalarının firma değerine etkisi ve bunun portföy yönetimi üzerindeki sonuçları ile ilgilenen portföy yöneticileri
  • Değerleme ile ilgilenen herkes

 • 1. GÜN

  İskontolu Nakit Akışı (İNA) Modeli

  Modelin Kurulumu

  İNA Modelinde Büyük Resim

  Değerleme Örnekleri

  İskonto Oranı Sorusu

  2. GÜN

  Risk Primleri ve Beta

  Borçlanma Maliyeti

  Nakit Akışlarının Hesaplanması

  Büyüme Oranlarının Hesaplanması

  Büyüme Modellerinin Belirlenmesi

  Nihai Değer

  İNA Modeline Dair Son Düşünceler

  3. GÜN

  Değerlemede Cevabı Açık Kalmış Sorular

  - Nakit, Çapraz Pay ve Diğer Varlıklar

  - Kontrol, Sinerji ve Şeffaflığın Değeri

  - Likidite İskontosu

  - Çalışanlara Dağıtılan Pay Senedi Opsiyonları

  Değerlemenin Karanlık Yüzü

  - Genç ve hızla büyüyen firmaları değerlemek

  - Geçiş sürecinde olan olgun firmaları değerlemek

  - Düşüşe geçen ve sıkıntı yaşayan firmaları değerlemek

  4. GÜN

  Değerlemenin Karanlık Yüzü

  - Konjonktürel firmaları değerlemek

  - Emtia firmalarını değerlemek

  - Finansal hizmet şirketlerini değerlemek

  - Özel teşebbüsleri değerlemek

  Göreceli Değerleme

  - Katsayıların yapıbozumu

  - Kıyaslanabilir firmaları değerlemek

  Soru-Cevap