MAKROEKONOMİK ANALİZ VE TÜRKİYE GÖSTERGELERİ - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

 • MAKROEKONOMİK ANALİZ VE TÜRKİYE GÖSTERGELERİ - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Bu eğitim programı, makroekonomik göstergelerden hareketle Türkiye’nin ekonomik durumunun nasıl analiz edilmesi gerektiği becerisini edindirmeyi amaçlamaktadır.

   
  Katılımcıların temel ekonomik kavramları bilmeleri tavsiye edilmektedir

  İki gün sürecek olan bu programın ilk gününde makroekonomi teorisinin GSYH, büyüme, işsizlik, enflasyon, bütçe ve kamu kesiminin yapısı, ödemeler dengesi, parasal göstergeler, ekonomik kriz halleri gibi temel konularını ele alacağız.

  Programın ikinci gününde, ilk günde ele aldığımız göstergeleri kullanarak Türkiye ekonomisi üzerine yoğunlaşacağız. Bu göstergeleri ele alarak Türkiye’nin ekonomik durumunun nasıl analiz edilmesi gerektiğini açıklayacağız.