Kayıt yapılacak sertifika programı

Finansın Temelleri-Yatırımlar

Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Yatırımlar alanına özel olarak odaklanarak finansal yönetimin temellerini tanıtmaktır.

2 gün: 9-10 Mayıs 2020

Prof. Dr. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

01. İletişim Kanalı

02. Katılımcı Bilgileri

02. A - Katılımcı Türü

  • 02. B - Katılımcı Bilgileri

  • 02. B - Katılımcı Bilgileri

    Adı Soyadı T.C. Kimlik No E-Posta Adresi Telefon Doğum Tarihi Görevi

    02. C - Katılımcı Ekle

    Form aracılığıyla en fazla 30 katılımcı ekleyebilirsiniz, daha fazla katılımcı için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

03. Fatura Bilgileri

03. B - Fatura Bilgileri

03. C - İletişim İzni

SERTİFİKA PROGRAMI

Finansın Temelleri-Yatırımlar

Katılımcı Sayısı

1 Kişi

Ara Toplam

2.000 TL

KDV

360 TL

Genel Toplam

2.360 TL

SERTİFİKA PROGRAMI

Finansın Temelleri-Yatırımlar

Katılımcı Sayısı

1 Kişi

Ara Toplam

2.000 TL

KDV

360 TL

Genel Toplam

2.360 TL

Meafeli Satış Sözleşmesi

  1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


SAĞLAYICI: Sabtek Sanat Bilim Teknoloji Eğitim ve Kültür Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

Adres: Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla İstanbul

Telefon:

Fax:

E-mail:

MERSİS Numarası:ALICI:

Müşteri (Adı Soyadı) :

Adres:

Telefon:

E-mail:

SAĞLAYICI ve ALICI ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SAĞLAYICI’ya ait _______________ web sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve sözleşmede hizmet satış bedeli/fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. _____________ sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ, İFA YERİ, İFA TARİHİ


3.1.  Sözleşme konusu Hizmetin temel özelliklerini (türü, açıklaması, miktarı, adedi, ücreti) aşağıda yer almaktadır.


Hizmet Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı

:

____________


İfa Adresi

:

____________

 

Hizmeti Alan Kişi

:

____________


Fatura Adresi

:

____________

 

İfa Tarihi

:

____________

 

3.2.   Her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.


4. GENEL HÜKÜMLER


4.1 İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifası ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanacağına, ifanın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


ALICI, talep ve şikayetlerini “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddede belirtilen SAĞLAYICI’nın faks, telefon veya e-posta ile bildirimde belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

4.3 Sözleşme konusu hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, hizmetin sağlanacağı kişi/kuruluşun hizmetin ifasını kabul etmemesinden SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.


4.4 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin sürekli bir veri taşıyıcısıyla ALICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SAĞLAYICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.5 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. Fıkrası hükmünce; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” İnternet Sitesi üzerinden hizmetin satışa sunulma aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle hizmet fiyatı, hizmet açıklaması, hizmet niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SAĞLAYICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.


4.6 ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya tek seferde iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SAĞLAYICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.


4.7 ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine / sisteme vb. üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


4.8 ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.


4.9 ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vbnin sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SAĞLAYICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SAĞLAYICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SAĞLAYICI, SAĞLAYICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebileceğini, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebileceğini, kullanılabileceğini, güncellenebileceğini, paylaşılabileceğini, transfer olabileceğini ve sair suretler ile işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. CAYMA HAKKI


5.1 ALICI, 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin  sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SAĞLAYICI'ya iş bu Sözleşme’nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddesinde belirtilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri  kapsamında olmaması ve SAĞLAYICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

5.3 Aşağıdaki durumlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, bu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


7. YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan doğabilecek her türlü ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup; bu sözleşmenin yorumu veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu parasal sınırları aşan durumlarda ALICI'nın ve SAĞLAYICI'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


8. YÜRÜRLÜK


8 (sekiz) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.