Finansın Temelleri-Yatırımlar

KAYIT OLUN
KAYIT OLUN
 • Finansın Temelleri-Yatırımlar

  Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Yatırımlar alanına özel olarak odaklanarak finansal yönetimin temellerini tanıtmaktır.

  Eğitimin her günü, sabah ve öğlen seanslarından oluşacak. İlk gün, paranın zaman değeri konusu ile başlayacak. Şimdiki ve gelecekteki değer operatörlerini kullanmayı ve bileşik getirinin gücünü öğreneceğiz. Sonrasında, anüiteler ve sonsuza kadar devam eden sabit nakit akımları ile devam edeceğiz. Bu tür özel nakit akışlarının şimdiki ve gelecekteki değerlerini hesaplamak, varlık değerleme sürecinde gerekli adımlar olacak. Paranın zaman değerine hızlı bir girişten sonra, sabit getirili menkul kıymetleri değerleme başlığına geçeceğiz. Tahvil değerleme süreci, yoğun olarak şimdiki değer operatörlerinin kullanımına dayanacak. Tahvil değerleme başlığından sonra ise tahvil değerlerinin vade, faiz oranları ve kupon ödemeleri gibi çeşitli etmenlere hassasiyetini işleyeceğiz.

  İkinci gün, pay senedi değerlemesi ile başlayacak. Adi ve imtiyazlı pay senetleri arasındaki farklara odaklanılacak ve imtiyazlı pay senetlerinin fiyatlanması üzerinde durulacak. Katılımcılar, pay senedi değerlemesine ilişkin olarak sabit büyüme ve normal üstü büyüme modelleri ile tanışacak. Muhasebe değişkenleri kullanılarak, şirketlerin kâr payı dağıtma yöntemleri tartışılacak. İkinci günün ikinci yarısı ise beklenen değer ve oynaklık gibi istatistiksel kavramlara odaklanacak. Katılımcılar, finansal risk ve getiri arasındaki ilişkiyi öğrenecek.

  Bu iki günün sonunda katılımcılar, özellikle Yatırımlar konusuna odaklı bir şekilde finans alanına dair güçlü bir temel edinecek ve akabinde Risk Yönetimi, Yatırımlar ve Varlık Fiyatlama gibi yüksek seviyedeki dersleri almaya hazır bir hale gelecek.
 • 1. GÜN (09:00 - 20:00)

  09 Mayıs 2020

  Sabah:

  Paranın Zaman Değeri

  Tahvil Değerleme

  Öğleden Sonra:

  Tahvil Fiyatı Hassasiyeti

  Arbitraj

  2. GÜN (09:00 - 20:00)

  10 Mayıs 2020

  Sabah:

  Pay Senedi Değerleme

  Kâr Payı Dağıtım Politikaları

  Büyüme Fırsatlarının Şimdiki Değeri

  Öğleden Sonra:

  Beklenen Değer

  Oynaklık

  Risk ve Getiri