Kayıt yapılacak sertifika programı

DAVRANIŞSAL FİNANS - TEORİLER VE UYGULAMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

Bu program, davranışsal finansın temellerini, irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini anlamak için bir rehber olmayı amaçlamaktadır.

4-5-11-12 Ocak 2023
Saat: 19:30-21:30

ATTİLA KÖKSAL

01. İletişim Kanalı

02. Katılımcı Bilgileri

02. A - Katılımcı Türü

 • 02. B - Katılımcı Bilgileri

   
 • 02. B - Katılımcı Bilgileri

  Adı Soyadı E-Posta Adresi Telefon Doğum Tarihi Firma Adı Görevi

  02. C - Katılımcı Ekle

   

  Form aracılığıyla en fazla 30 katılımcı ekleyebilirsiniz, daha fazla katılımcı için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

03. Fatura Bilgileri

03. B - Fatura Bilgileri

03. C - İletişim İzni

04. NFT Sertifika

Sabancı Üniversitesi’nin, bilimde, teknolojide ve toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan yenilikçi araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki öncü konumu çerçevesinde Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi’nin düzenlediği programların (“Program”) bitiminde tarafınıza sunulmak üzere tercihinize bağlı olarak katılım sertifikanızın NFT (non-fungible token) şeklinde hazırlanması arzu edilmektedir. PDF sertifikaya ek olarak isminize NFT sertifika hazırlanmasını onaylıyorsanız aşağıdaki iki sözleşme metnini onaylamalısınız. NFT sertifikanizda isminiz, aldığınız eğitimin ismi ve tarihi gibi bilgiler yer alacaktır. NFT sertifikanızı onayladığınızda OpenSea platformunun sağlayıcısı olan Ozone Networks, Inc.’in yurt dışında bulunan sunucularında NFT sertifikanız süresiz olarak yer alacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.

Sertifikalandırma Süreci Aydınlatma Metni kapsamında Sabancı Üniversitesi tarafından:

Program sonunda katılım sertifikanızın tarafınıza NFT olarak sunulmasını istiyor musunuz? Program sonunda katılım sertifikanızın NFT olarak sunulmasını istemediğiniz takdirde katılım sertifikanız tarafınıza sadece PDF şekilde sunulacaktır.
 • Program kapsamında katılım sertifikanızın tarafınıza NFT olarak iletilmesi amacıyla ad, soyad ve eğitim verilerinizin OpenSea NFT platformunda diğer katılımcıların erişim sağlayabileceği şekilde sunulmasını ve diğer katılımcılar tarafından görülebilmesini kabul ediyor musunuz?
 • Program kapsamında katılım sertifikanızın tarafınıza NFT olarak sunulması amacıyla ad, soyad ve eğitim verilerinizin OpenSea platformunun sağlayıcısı olan Ozone Networks, Inc.’e aktarılmasına ve Ozone Networks, Inc.’in yurt dışında bulunan sunucularında süresiz olarak ve silinmesi mümkün olmayacak şekilde barındırılmasını kabul ediyor musunuz?
 • *** Yukarıda belirtilen sorulardan herhangi birini “Hayır” olarak işaretlemeniz halinde katılım sertifikanızın NFT şeklinde düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Böyle bir durumda Program sonunda katılım sertifikanız tarafınıza yalnızca PDF şekilde sunulabilecektir.

  SERTİFİKA PROGRAMI

  DAVRANIŞSAL FİNANS - TEORİLER VE UYGULAMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Katılımcı Sayısı

  1 Kişi

  Ara Toplam

  2.900 TL

  KDV

  522 TL

  Genel Toplam

  3.422 TL

  SERTİFİKA PROGRAMI

  DAVRANIŞSAL FİNANS - TEORİLER VE UYGULAMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Katılımcı Sayısı

  1 Kişi

  Ara Toplam

  2.900 TL

  KDV

  522 TL

  Genel Toplam

  3.422 TL

  Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


  SAĞLAYICI: Sabtek Sanat Bilim Teknoloji Eğitim ve Kültür Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

  Adres: Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla İstanbul

  Telefon:

  Fax:

  E-mail:

  MERSİS Numarası:  ALICI:

  Müşteri (Adı Soyadı) :

  Adres:

  Telefon:

  E-mail:

  SAĞLAYICI ve ALICI ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

  2. SÖZLEŞMENİN KONUSU


  İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SAĞLAYICI’ya ait _______________ web sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve sözleşmede hizmet satış bedeli/fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. _____________ sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


  3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ, İFA YERİ, İFA TARİHİ


  3.1.  Sözleşme konusu Hizmetin temel özelliklerini (türü, açıklaması, miktarı, adedi, ücreti) aşağıda yer almaktadır.


  Hizmet Açıklaması

  Adet

  Peşin Fiyatı

  Ara Toplam
  (KDV Dahil)

  Toplam :


  Ödeme Şekli ve Planı

  :

  ____________


  İfa Adresi

  :

  ____________

   

  Hizmeti Alan Kişi

  :

  ____________


  Fatura Adresi

  :

  ____________

   

  İfa Tarihi

  :

  ____________

   

  3.2.   Her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.


  4. GENEL HÜKÜMLER


  4.1 İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifası ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanacağına, ifanın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


  ALICI, talep ve şikayetlerini “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddede belirtilen SAĞLAYICI’nın faks, telefon veya e-posta ile bildirimde belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir.

  ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

  4.3 Sözleşme konusu hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, hizmetin sağlanacağı kişi/kuruluşun hizmetin ifasını kabul etmemesinden SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.


  4.4 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin sürekli bir veri taşıyıcısıyla ALICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SAĞLAYICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


  4.5 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. Fıkrası hükmünce; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” İnternet Sitesi üzerinden hizmetin satışa sunulma aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle hizmet fiyatı, hizmet açıklaması, hizmet niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SAĞLAYICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.


  4.6 ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya tek seferde iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SAĞLAYICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.


  4.7 ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine / sisteme vb. üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


  4.8 ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.


  4.9 ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vbnin sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SAĞLAYICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SAĞLAYICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SAĞLAYICI, SAĞLAYICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebileceğini, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebileceğini, kullanılabileceğini, güncellenebileceğini, paylaşılabileceğini, transfer olabileceğini ve sair suretler ile işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  5. CAYMA HAKKI


  5.1 ALICI, 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin  sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

  5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SAĞLAYICI'ya iş bu Sözleşme’nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddesinde belirtilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri  kapsamında olmaması ve SAĞLAYICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

  5.3 Aşağıdaki durumlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, bu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.


  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


  6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


  ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


  7. YETKİLİ MAHKEME


  İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan doğabilecek her türlü ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup; bu sözleşmenin yorumu veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu parasal sınırları aşan durumlarda ALICI'nın ve SAĞLAYICI'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


  8. YÜRÜRLÜK


  8 (sekiz) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

  K.V.K.K. Metni

  Sevgili Katılımcılarımız, 

  cef.sabanciuniv.edu web adresimizde uzaktan öğretimle gerçekleşen canlı ders anlatımı sırasında online olarak paylaşılan tüm doküman, video, ses ve görüntü kayıtlarının (“İçerikler”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bağlamında “kişisel veri” içerdiğini önemle hatırlatıyoruz. Bu çerçevede Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance (“CEF”)’in önceden yazılı izni alınmaksızın içeriklerin katılımcılar tarafından kısmen veya tamamen, herhangi bir cihaz ile (cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı vb) kayıt altına alınması, kopyalanması, çoğaltılması, herhangi bir mecrada yayımlanması veya üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır. Aksi durum KVKK bakımından ilgili eğitimcilerimizin ve eğitim ortaklarımızın kişisel verilerinin ihlali anlamına gelmekle birlikte söz konusu ihlalin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini de anımsatmak; bu gibi hak ihlallerinin oluşması halinde ise kurumumuzun herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun olmadığını, bu husustaki tüm sorumluluğun ihlali gerçekleştiren ilgili kişi/kişilerde bulunacağını, işbu bildirimimizin KVKK’nın 8. ve 10 maddesi kapsamında aydınlatma niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz. Siz değerli katılımcılarımızın söz konusu yasal düzenlemelere de harfiyen riayet edeceğinize olan inancımız tamdır.

  Sabancı Üniversitesi‘nde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

  Sabancı Üniversitesi ile ilişkili tüm paydaşlara ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Sabancı Üniversitesi (“SÜ”) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

  Kişisel verilerinizin işlenme amacı:

  Sabancı Üniversitesi, temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır.

  Bu kapsamda;

  Kurumsal Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve gereken kayıtların saklanması amacıyla SÜ idari ve akademik birimleri ve görevlendirdikleri idari çalışanları kişisel veri toplar ve işleme tabi tutar.
  SÜ toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

  SÜ, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

  SÜ bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile ve ayrıca eğitimciler ve eğitim ortakları ile işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir.

  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi:

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
  doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Sabancı Üniversitesi’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülükleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Veri sahibi olarak haklarınız:

  KVKK 11. maddede veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda SÜ bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

  Soru ve talepleriniz için:

  KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

  İletişim ve Başvuru Adresi:
  Sabancı Üniversitesi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No:27 Tuzla İSTANBUL

  KVKK hakkında daha fazla bilgi:
  http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.