DAVRANIŞSAL FİNANS - TEORİLER VE UYGULAMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

KAYIT OLUN
KAYIT OLUN
 • DAVRANIŞSAL FİNANS - TEORİLER VE UYGULAMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Bu program, davranışsal finansın temellerini, irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini anlamak için bir rehber olmayı amaçlamaktadır.

  Davranışsal finans, davranışsal ve bilişsel psikoloji teorilerini geleneksel ekonomi ve finans öğretileri ile harmanlayarak bireylerin ve kitlelerin finansal kararları altında yatan nedenleri açıklamaya çalışan, oldukça yeni ancak hızlı büyüyen bir alandır.

  Neoklasik iktisat varsayımlarına göre; i) tüm bireyler, hem parasal hem de parasal olmayan kararlar verirken faydalarını maksimize etmek amacıyla rasyonel davranırlar ve ii) piyasalar tamamen etkindir ve piyasalardaki fiyatlar mevcut tüm varlık sınıfları ile ilgili tüm bilgileri yansıtırlar. Ancak, gerçek hayatta bu varsayımlardan çoğu zaman sapmalar gözlemlenir. Davranışsal finans, piyasaların neden ve nasıl etkinlikten sapabileceğini, insanların bilgileri neden yanlış yorumladıklarını ve neden sıklıkla önyargılara, hatalara ve algısal yanılgılara maruz kaldıklarını açıklamaya yardımcı olur.

  CFA Institute sınav müfredatı, her yıl davranışsal finansa daha fazla ağırlık vermektedir. Portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının,  CFO'ların ve bireysel yatırımcıların, farklı davranışsal önyargılar ve bunların finansal kararlarımız üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarında büyük fayda vardır.

  Bu program, davranışsal finansın temellerini, irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini anlamak için bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Program boyunca, finansal karar verme sürecini etkileyen psikolojik önyargıları ele alacak ve bunların finansal piyasalar ve insanların yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

  Program, gerçek hayattan vaka çalışmaları, yatırımcı davranışlarının analizleri, yatırımcı davranışını değiştirmek için yapılan davranışsal müdahale vakaları ve profesyonel bir yatırım yöneticisi ile yapılacak bir soru-cevap oturumu içerecektir.

 • 1. Gün

  Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar

  Parasal Konularda Yaptığımız Hataların Nedenleri

  Türkiye Hanehalkının Tasarruf ve Yatırım Alışkanlıkları

  Teknolojik Gelişmelerin Yatırımcı Davranışlarına Etkileri

  2. Gün

  Beynimiz Bizi Nasıl Yanıltıyor?

  Rasyonel Tercih Modelleri

  Sınırlı Rasyonellik Kavramı

  Beklenti Teorisi

  Referans Bağımlılığı

  3. Gün

  Bilişsel Yanılgılar

  Duygusal Yanılgılar

  4. Gün

  Sosyal Etkileşim

  Davranışsal Müdahaleler (Dürtmeler)