Birleşmeler ve Satın Almalar

Ders

Birleşmeler ve Satın Almalar

Eğitim Süresi

2 Gün
10:00-17:00

Eğitim Tarihi

7-8 Aralık 2019

Eğitim Dili

Türkçe

Eğitim Yeri

Sabancı Center 4. Levent

Eğitim Ücreti: 1.000 TL + KDV

Bu program için kontenjanımız dolmuştur.

İlginize teşekkür ederiz.

Bu iki günlük sertifika programı, katılımcılara şirketlerin birleşme/satın alma işlemlerini hangi amaç ve sebeplerden dolayı yaptıkları, birleşme/satın alma sürecinde gerçekleşen önemli adımların neler olduğu, işlemlerde kullanılan değerleme yöntemleri ve bu süreçte rol alan alıcı ve satıcı şirket, yönetici ve finansal danışmanlar arasındaki etkileşimin finansal sonuçları gibi temel birleşme/satın alma konularını aktarmayı hedeflemektedir.

 
Gerekli donanım/yazılım: İçinde elektronik tablo yazılımı (örneğin, MS Excel) bulunan bir bilgisayar veya tablet.
Programın seviyesi: Katılımcıların paranın zaman değeri, getiri-risk ilişkisi, finansal tablo analizi gibi finans ve muhasebe konularında temel seviyede bilgileri olması beklenmektedir. Eğitimde kullanılacak değerleme örneği için temel elektronik tablo kullanım becerileri (örneğin, kopyala-yapıştır işlemi, hücrelere formül girilmesi) gerekmektedir. Eğitim dokümanlarının ciddi bir kısmı İngilizce olduğundan katılımcıların İngilizce okuma becerisine sahip olmaları programdan elde edecekleri faydayı arttıracaktır.

Türkiye’deki birleşme ve satın alımları piyasası, son on yılda çok hızlı büyüme kaydetti. Artık Türk yöneticilerden şirketlerine değer katacak birleşme ve satın alma işlemlerini finansal olarak değerlendirmeleri ve bu konuda görüş bildirmeleri bekleniyor. Bu tür işlemler, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip şirketi satın alma teklifi olabileceği gibi belli bir Özel Sermaye Fonu’na azınlık hisse senedi satış işlemi şeklinde de olabilmekte. Bu eğitim programı, çeşitli seviyelerdeki mali işler yöneticilerine, bu tür işlemleri daha etkin yönetebilmeleri için gerekli becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimin ilk gününde birleşme ve satın alma işlemlerinin ekonomik etki ve önemini pratik hayattan örnekler eşliğinde tartışacağız. Şirketler neden birleşir? Bu işlemlerde şirketlerin stratejik hedefleri nelerdir? Bu önemli soruları, işlemi gerçekleştiren şirketlerin amaçlarını daha yakından anlamak için yanıtlamaya çalışacağız. Daha sonra Türk piyasasının güncel durumunu yakından inceleyeceğiz. Birleşme ve satın alım sürecinin uzunluğu genellikle aylar ve yıllar ile ölçülür. Bu uzun süreçte neler yaşanır? Hangi önemli adımlar, kimler tarafından atılır? Karar vericiler kimlerdir? Bu tür soruları, alıcı ve satıcı penceresinden ayrı ayrı inceleyeceğiz. Birinci günün son kısmında birleşme ve satın alma uzmanları tarafından kullanılan şirket değerleme yöntemlerinden bahsedip örnek (halka açık) şirketler üzerinden bu yöntemlerin pratik uygulamalarını göreceğiz.
İkinci güne, satın alma işlemlerinde imzalanan en önemli dokümanlardan biri olan hisse devir anlaşmasını tartışarak başlayacağız. Pratik hayattan somut örnekler vererek, bu anlaşmaların içeriğine göz atacağız. Özel Sermaye Fonları birleşme ve devir piyasasının önemli aktörlerinden olduğundan önce bu fonların iş modelinin ne olduğunu inceleyeceğiz. Sonrasında fonların birleşme ve devir piyasasına olan etkilerini ele alacağız. İkinci günün son kısmında ise yurt içi ve dışında son dönemde gerçekleşen önemli işlemler hakkında fikir alışverişinde bulunacağız.