BİRLEŞMELER VE SATIN ALMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

Kontenjan dolmuştur
 • BİRLEŞMELER VE SATIN ALMALAR - ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE EĞİTİM

  Bu sertifika programının amacı, finans yöneticilerine birleşme ve satın alma kararlarını daha etkin bir şekilde verebilmeleri için gerekli becerileri edindirmektir.

  Bu dört günlük sertifika programı katılımcılara şirketlerin birleşme/satın alma işlemlerini hangi amaç ve sebeplerden dolayı yaptıkları, birleşme/satın alma sürecinde gerçekleşen önemli adımların neler olduğu, işlemlerde kullanılan değerleme yöntemleri ve bu süreçte rol alan alıcı ve satıcı şirket yönetici ve finansal danışmanlar arasındaki etkileşimin finansal sonuçları gibi temel birleşme/satın alma konularını aktarmayı hedeflemektedir.

  Türkiye’deki birleşme ve satın alımları piyasası son on yılda çok hızlı büyüme kaydetti. Artık Türk yöneticilerden şirketlerine değer katacak birleşme ve satın alma işlemlerini finansal olarak değerlendirmeleri ve bu konuda görüş bildirmeleri bekleniyor. Bu tür işlemler, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip şirketi satın alma teklifi olabileceği gibi belli bir Özel Sermaye Fonu’na azınlık hisse senedi satış işlemi şeklinde de olabilmekte. Bu eğitim programı çeşitli seviyelerdeki mali işler yöneticilerine bu tür işlemleri daha etkin yönetebilmeleri için gerekli becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitimin ilk bölümünde birleşme ve satın alma işlemlerinin ekonomik etki ve önemini pratik hayattan örnekler eşliğinde tartışacağız. Şirketler neden birleşir? Bu işlemlerde şirketlerin stratejik hedefleri nelerdir? Bu önemli soruları işlemi gerçekleştiren şirketlerin amaçlarını daha yakından anlamak için yanıtlamaya çalışacağız. Daha sonra Türk piyasasının güncel durumunu yakından inceleyeceğiz. Birleşme ve satın alım sürecinin uzunluğu genellikle aylar ve yıllar ile ölçülür. Bu uzun süreçte neler yaşanır? Hangi önemli adımlar, kimler tarafından atılır? Karar vericiler kimlerdir? Bu tür soruları alıcı ve satıcı penceresinden ayrı ayrı inceleyeceğiz. Birinci günün son kısmında birleşme ve satın alma uzmanları tarafından kullanılan şirket değerleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

  İkinci bölüme satın alma işlemlerinde imzalanan en önemli dokümanlardan biri olan hisse devir anlaşmasını tartışarak başlayacağız. Pratik hayattan somut örnekler vererek bu anlaşmaların içeriğine göz atacağız. Özel Sermaye Fonları birleşme ve devir piyasasının önemli aktörlerinden olduğundan önce bu fonların iş modelinin ne olduğunu inceleyeceğiz. Sonrasında fonların birleşme ve devir piyasasına olan etkilerini ele alacağız. Son kısımda ise yurt içi ve dışında son dönemde gerçekleşen önemli işlemler hakkında fikir alışverişinde bulunacağız.

  Gerekli donanım/yazılım: Katılımcıların içerisinde tablo yazılımı (örneğin MS Excel) bulunan bir bilgisayar veya tablet ile eğitime bağlanmaları gerekmektedir.
  Programın seviyesi: Katılımcıların paranın zaman değeri, getiri-risk ilişkisi, finansal tablo analizi gibi finans ve muhasebe konularında temel seviyede bilgileri olması beklenmektedir. Eğitimde kullanılacak değerleme örneği için temel elektronik tablo kullanım becerileri (örneğin, kopyala-yapıştır işlemi, hücrelere formül girilmesi) gerekmektedir. Eğitim dokümanlarının ciddi bir kısmı İngilizce olduğundan katılımcıların İngilizce okuma becerisine sahip olmaları programdan elde edecekleri faydayı arttıracaktır.
 • 1. Gün (19:00)

  Birleşme ve satın alımlara giriş

  -Tanım ve terimler

  -Şirketleri birleşme ve satın almaya iten sebepler

  -Türk satın alma piyasasının dinamikleri

  -Finansal danışmanlar

  2. Gün (19:00)

  Birleşme ve satın alım süreci

  -Alıcı tarafı

  -Satıcı tarafı

  Birleşme ve satın alımlarda şirket değerleme

  -Sinerji kaynakları

  -İndirgenmiş nakit akımları yöntemi

  -Çarpan yöntemi

  3. Gün (19:00)

  Hisse satış sözleşmeleri

  -Hisse satış sözleşmelerinin içeriği

  -Hukuk danışmanları

  Birleşme ve satın alımlarda Özel Sermaye Fonları

  -Özel Sermaye Fonları iş modeli

  -Türkiye’de Özel Sermaye Fonları

  4. Gün (19:00)

  Son dönemde gerçekleşmiş işlemlerin değerlendirilmesi

  -Yurt içi işlemler

  -Yurt dışı işlemler