CEF, akademiden finans dünyasına, reel sektörden bireysel yatırımcıya, farklı gruplara yönelik sertifika programları, seminer serileri, atölyeler, kapsamlı konferanslar düzenler ve araştırma raporları hazırlar.

CEF'in Hedefleri

Akademisyenler, finans piyasası aktörleri, sektör liderleri ve piyasa düzenleyicilerin katılımıyla üst düzey bir konferans düzenlemek

Öğretim becerileri uluslararası boyutta kabul gören yıldız eğitimcilerin yürüteceği sertifika programları ile üniversite öğrencilerine, genç profesyonellere, üst düzey finans yöneticilerine ve reel sektör liderlerine eğitimler vermek

Uluslararası tanınırlığa sahip uzmanların vereceği seminer serileri ve finans sektörü liderlerinin yürüteceği atölyeler aracılığıyla güncel araştırma bulgularını ve fikirlerini paylaşmak

Varlık fiyatlama, varlık tahsisi, yatırımlar, kurumsal finans, kurumsal yönetişim ve şirket değerleme konuları başta olmak üzere, finansın farklı alanlarını kapsayan nitelikli araştırmalar yapmak

Bireysel yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırarak sermaye ve risk yönetim araçlarına erişimine katkıda bulunmak