CEF, aşağıdaki gruplar için eğitimler düzenler:

  • Ortalama 4 gün süren Finansın Temelleri dersleri ile üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller,
  • Ortalama 2 ile 4 gün süren Kurumsal Finans, Şirket Değerlemesi, Proje Değerlendirme, Kurumsal Yönetişim, Risk Yönetimi, Varlık Fiyatlama, Yatırımlar ve Varlık Tahsisi dersleri ile üst düzey finans yöneticileri ve reel sektör liderleri,
  • Seminerler, atölyeler ve üç ayda bir yayınlanan araştırma raporları ile kurumsal yatırımcılar,
  • İnternet sitesi ve etkinlikler sayesinde yayılan araştırma verileri ile küçük yatırımcılar ve diğer piyasa takipçileri

CEF'in Hedefleri

Akademisyenler, finans piyasası aktörleri, sektör liderleri ve piyasa düzenleyicilerin katılımıyla üst düzey bir konferans düzenlemek

Öğretim becerileri uluslararası boyutta kabul gören yıldız eğitimcilerin yürüteceği sertifika programları ile üniversite öğrencilerine, genç profesyonellere, üst düzey finans yöneticilerine ve reel sektör liderlerine eğitimler vermek

Uluslararası tanınırlığa sahip uzmanların vereceği seminer serileri ve finans sektörü liderlerinin yürüteceği atölyeler aracılığıyla güncel araştırma bulgularını ve fikirlerini paylaşmak

Varlık fiyatlama, varlık tahsisi, yatırımlar, kurumsal finans, kurumsal yönetişim ve şirket değerleme konuları başta olmak üzere, finansın farklı alanlarını kapsayan nitelikli araştırmalar yapmak

Bireysel yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırarak sermaye ve risk yönetim araçlarına erişimine katkıda bulunmak