Center of Excellence in Finance (CEF), akademi, finans sektörü ve reel sektör arasında köprü olmak amacıyla kurulmuştur. Akademisyenler, finans piyasası aktörleri ve yatırımcıları bir araya getirip temel bilgileri gerçek hayatta da kullanılabilir uygulamalara dönüştürür.

CEF, AACSB akreditasyonuna sahip ve Times Higher Education tarafından dünyanın 50 yaşın altındaki en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 13 okul arasında yer alarak listeye Türkiye’den ilk sırada giriş yapan Sabancı Üniversitesi’ne bağlı bir merkezdir.

Akademi, endüstri ve politika belirleyici kurumlar arasındaki diyaloğa aracılık eden CEF’in Danışma Kurulu da bu üç çevreden gelen dünya çapında tanınırlığa sahip isimlerden oluşmaktadır.

CEF'in Hedefleri

Akademisyenler, finans piyasası aktörleri, sektör liderleri ve piyasa düzenleyicilerin katılımıyla üst düzey bir konferans düzenlemek

Öğretim becerileri uluslararası boyutta kabul gören yıldız eğitimcilerin yürüteceği sertifika programları ile üniversite öğrencilerine, genç profesyonellere, üst düzey finans yöneticilerine ve reel sektör liderlerine eğitimler vermek

Uluslararası tanınırlığa sahip uzmanların vereceği seminer serileri ve finans sektörü liderlerinin yürüteceği atölyeler aracılığıyla güncel araştırma bulgularını ve fikirlerini paylaşmak

Varlık fiyatlama, varlık tahsisi, yatırımlar, kurumsal finans, kurumsal yönetişim ve şirket değerleme konuları başta olmak üzere, finansın farklı alanlarını kapsayan nitelikli araştırmalar yapmak

Bireysel yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırarak sermaye ve risk yönetim araçlarına erişimine katkıda bulunmak