Türev Enstrümanlar

Ders

Türev Enstrümanlar

Eğitim Süresi

2 gün
09:30-17:00

Eğitim Tarihi

25 - 26 Kasım 2017

Eğitim Dili

Türkçe

Eğitim Yeri

Sabancı Center - 4 Levent

Eğitim Ücreti: 660 TL + KDV

Bu iki günlük eğitim, katılımcıları türev piyasalarının temelleri ve türev enstrümanların risk yönetimi ve spekülasyon amaçlı kullanımları ile tanıştıracak.

 
Eğitimin başında kısa bir tekrar yapılacak olsa da katılımcıların paranın zaman değeri ile pay senedi ve tahvil değerleme konularında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Türevler değerleri daha temel dayanak değişkenlerin değerlerine göre değişim gösteren finansal menkul kıymetlerdir. Bu değişkenler genellikle piyasada alınıp satılan diğer varlıkların fiyatlarıdır. Son 40 yılda türev piyasaları gittikçe daha önem kazanmıştır. Vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar dünyanın birçok yerindeki organize piyasalarda yoğun bir şekilde işlem görmektedir. Finansal kurumlar, fon yöneticileri ve şirketlerin hazine departmanları birçok farklı tipte vadeli kontratı, opsiyonu, takas kontratını ve diğer türev enstrümanları kullanmaktadır. Türevler tahvil ihraçlarına eklenmekte, yöneticilerin ücret yapılarında yer almakta ve riskin borç veren oyunculardan diğer yatırımcılara aktarılmasında rol oynamaktadır. Her ne kadar türev enstrümanların yaygın kullanımı zaman zaman eleştirilse de bugünün finansal dünyasında türev enstrümanların varlığı küçümsenemez.

Bu sertifika programı, opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri ve takas kontratları olmak üzere üç temel türev enstrüman çeşidine odaklanacaktır. Kısa bir girizgâh sonrasında opsiyon piyasalarının işleyişini tartışacak ve alım/satım opsiyonları için geçerli olan çeşitli fiyatlama ilişkilerini göreceğiz. Aynı zamanda opsiyonların binom ağaçları ve Black-Scholes-Merton modeli aracılığı ile değerlenmesini öğreneceğiz. Sonrasında vadeli işlem sözleşmelerine geçip vadeli işlem fiyatları ile vadeli işlem sözleşmelerinin değerlenmesine odaklanacağız. Aynı zamanda faiz ve döviz takaslarının nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandığını tartışacağız.

Sertifika programının ikinci bölümü çeşitli opsiyonları aynı anda kullanarak elde edilebilecek çeşitli finansal stratejileri inceleyerek başlayacak. Opsiyon fiyatlarının çeşitli değişkenlere olan hassasiyetleri ve opsiyon pozisyonlarının risklerinin yönetimi Yunan harfleri aracılığı ile tartışılacak. Aynı zamanda opsiyon piyasalarında neden oynaklık eğrileri ile karşılaşıldığı sorusu incelenecek. Sonrasında, başta faiz riski olmak üzere, vadeli işlem sözleşmelerinin risk yönetiminde nasıl kullanılabileceği üzerine konuşacağız. Son olarak, Türkiye’deki türev piyasalarının nasıl örgütlendiğini inceleyeceğiz.