SEMİNERLER VE ATÖLYELER

CEF bünyesinde farklı hedef kitlelere yönelik seminer ve atölyeler düzenlenecektir. Politika belirleyici kurumlar, üniversiteler, bankalar ve reel sektörden gelen liderlerin katılımıyla bankacılık, finans ve iktisat alanlarındaki güncel konular hakkında tartışmalar yürütülecektir. İlk seminer ve atölyeler, Güz 2016 ve Bahar 2017 dönemlerinde düzenlenecektir. Bu etkinliklere katılım sınırlı olacağı için kayıtla ilgili detayları bu sayfadan takip edebilirsiniz. Tüm seminer ve atölyeler finans dünyasının merkezinde, Sabancı Center – 4. Levent’te yapılacaktır.

Gerçekleşen Seminer & Atölyeler